europese mobiliteitsweek

 

Europese Mobiliteitsweek (voorheen De Week van de Vooruitgang)

De Week van de Vooruitgang is de Nederlandse versie van de European Mobility Week. In deze week worden wandelen, fietsen, openbaar vervoer, kritisch autogebruik en anders omgaan met mobiliteit gepromoot.

Veel van de activiteiten die tijdens de Week van de Vooruitgang plaatsvinden, worden door gemeenten en burgers georganiseerd. Bij burgers kunt u denken aan de achterban van de deelnemende organisaties, maar natuurlijk ook aan buurtcomités, ouders van (basis)school kinderen of leden van milieucentra. Zij zijn voor een groot deel de spil die de Week van de Vooruitgang tot een succes weten te maken.

Het LOAZ is een onafhankelijke stichting die sinds 2003 de Week van de Vooruitgang organiseert, de Nederlandse versie van de European Mobility Week. In deze week worden

wandelen, fietsen, openbaar vervoer, kritisch autogebruik en een andere omgang met mobiliteit gepromoot. De Autovrije Dag is een belangrijk onderdeel van de Week van de Vooruitgang.

De autovrije zondag is de oorsprong van het LOAZ. Na een reeks gedwongen autoloze zondagen tijdens de oliecrisis van 1973, werd in Nederland op 19-09-'99 de eerste vrijwillige Autovrije Zondag georganiseerd. De bedoeling van de autovrije dagen is meervoudig: geen uitlaatgassen, geen lawaai en de ervaring van rust en ruimte. Daarnaast het aantonen dat we de auto echt niet overal voor nodig hebben: de auto ontdoen dus van zijn veronderstelde onmisbaarheid. In 1999 ontstond het “Landelijk Overleg Autovrije Zondag” waarin de groepen die de autovrije dag in diverse gemeenten organiseerden ervaringen uitwisselden en samen plannen maakten. In 2003 is hieruit stichting LOAZ ontstaan.

LOAZ organiseert de Week van de Vooruitgang samen met haar partners, die elk hun eigen onderdeel in de Week organiseren. De partners zijn:

Fietsen Scoort
OV-fiets
Fietsersbond
Klimaatverbond
SenterNovem
Milieudefensie
Veilig Verkeer Nederland
NEMO
ROVER
Vereniging voor Gedeeld Autogebruik

Alle partners zitten in de stuurgroep van de Week van de Vooruitgang. In de stuurgroep worden de activiteiten van iedere organisatie in de Week afgestemd, opdat het gezamenlijk een mooi programma oplevert.

Het bestuur van stichting LOAZ ziet erop toe dat de uitvoering van de Week volgens plan verloopt en zorgt voor de continuïteit. Daarnaast zoekt het bestuur naar nieuwe partners, zowel in het maatschappelijk middenveld als in het bedrijfsleven. Het bestuur bestaat uit:

Janneke Zomervrucht (voorzitter),
Wouter Weijand (penningmeester),
Mary Louw
Klaas Jan Runia
Willemien Troelstra

De Week van de Vooruitgang wordt organisatorisch ondersteund door een coördinator die is ondergebracht bij Milieudefensie, een van de deelnemende partners. De Week wordt mogelijk gemaakt door de Ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat.

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.