Veteranendag

Datum: Jaarlijks laatste zaterdag in juni

De Nederlandse Veteranendag (in eerste instantie op 29 juni - vanaf 2005 - maar vanaf 2009 op de laatste zaterdag in juni) is ingesteld door de Nederlandse regering en sedert 2006 verheven tot Nationaal Evenement. De dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staat.

Als eerbetoon aan Prins Bernhard is door het Kabinet besloten de Nederlandse Veteranendag jaarlijks in principe op 29 juni, de verjaardag van de prins, te organiseren. In 2008 viel 29 juni op een zondag en daarom werd de Nederlandse Veteranendag een dag eerder, op zaterdag 28 juni 2008, gehouden.

Tijdens de Nederlandse Veteranendag 2008 bleek dat een zaterdag meer gelegenheid biedt voor bezoekers en veteranen van alle leeftijden. Met name voor werkende veteranen en ouders met kinderen is een zaterdag meer geschikt. Daarom is door het Comité Nederlandse Veteranendag besloten om vanaf 2009 de veteranendag jaarlijks op de laatste zaterdag in juni te organiseren. Deze zaterdag is over het algemeen de zaterdag die het dichtst bij 29 juni ligt. Hiermee wordt recht gedaan aan het oorspronkelijke gedachtegoed om de veteranendag op de verjaardag van Prins Bernhard te houden.

De hoofdviering van de jaarlijks te houden Nederlandse Veteranendag vindt in Den Haag plaats. Daarnaast vinden tegelijkertijd regionale of gemeentelijke veteranendagen plaats. In 2008 werd in ruim 200 gemeenten invulling gegeven aan veteranendag. Het nationale evenement in Den Haag bestaat uit:

en plechtigheid in de Ridderzaal in aanwezigheid van ZKH de Prins van Oranje.

het ceremonieel uitreiken van onderscheidingen en herinneringsmedailles aan recent van een missie teruggekeerde militairen op het Binnenhof.

een fly-past bij de aanvang van het defilé.

een defilé van veteranen en actief dienende militairen door de binnenstad van Den Haag dat wordt afgenomen door de ZKH de Prins van Oranje.

een manifestatie op het Malieveld waar veteranen en burgers elkaar kunnen ontmoeten; deze manifestatie heeft een jaarlijks wisselend hoofdthema.

Verder bestaat er de mogelijkheid extra activiteiten in Den Haag te organiseren. Zo werd in 2008 een extra evenement op het Plein georganiseerd en werd op vrijdag 27 juni 2008, ter promotie van de Nederlandse Veteranendag, een parachutistensprong uitgevoerd boven de Hofvijver.

De Nederlandse Veteranendag wordt georganiseerd door het Comité Nederlandse Veteranendag en ondersteund door:

Ministerie van Defensie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stichting Veteranen Platform

Stichting Veteraneninstituut

Het Comité Nederlandse Veteranendag is een breed maatschappelijk opgezet comité dat voor de voorbereiding en uitvoering beschikt over een projectorganisatie.

Door gemeenten en regio's is volop ruimte om op dezelfde datum lokale en/of regionale bijeenkomsten te organiseren. Er zijn ook regionale activiteiten op andere data mogelijk. Het Comité Nederlandse Veteranendag brengt dit samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten onder de aandacht van alle burgemeesters in Nederland.

De Nederlandse Veteranendag is een feestdag voor hen die zich ingezet hebben in dienst van het land. Een eerbetoon aan Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat. In 2005 is deze voor het eerst gehouden in Nederland. Op 24 mei 2006 besloot de ministerraad de Nederlandse veteranendag aan te wijzen als Nationaal Evenement

In 2003 werd de Commissie Nederlandse Veteranendag ingesteld met het oogmerk te bezien op welke wijze de gewenste maatschappelijke erkenning van veteranen kan worden ingevuld en vergroot. De commissie heeft geadviseerd dat het in het leven roepen van een Nederlandse veteranendag op goede wijze kan bijdragen aan de verbetering van de maatschappelijke erkenning van Nederlandse veteranen, jong en oud. Op die dag kan de samenleving erkenning en waardering tot uitdrukking brengen voor het werk en de prestaties van de veteranen. De Nederlandse regering heeft het advies van de Commissie Nederlandse Veteranendag overgenomen en laat zorgdragen voor de goede en gepaste invulling van de Nederlandse Veteranendag. Hiertoe is het Comité Nederlandse Veteranendag ingesteld.

Het Nederlands kabinet heeft 29 juni voorgesteld als datum waarop veteranendag zou moeten worden gevierd. Op deze dag werd in 1911 oorlogsveteraan Prins Bernhard geboren. Eerder werden Koninginnedag, Bevrijdingsdag en Prinsjesdag als mogelijkheden genoemd. Naast deze speciale nationale ceremoniedag zullen er gedurende het jaar ook andere ceremonies plaatsvinden

Als symbool voor de herkenbaarheid van een veteraan beschikt iedere veteraan over het Veteraneninsigne. Het draaginsigne veteranen kan als reversspeld op het uniform of burgertenue worden gedragen. Het is bedoeld als een vorm van maatschappelijke erkenning én om de onderlinge band tussen veteranen te verstevigen. Veteranen dragen daarom het draaginsigne, terwijl het symbool de witte anjer primair bedoeld is voor de burger bevolking (niet veteraan).

De witte anjer staat symbool voor de erkenning en waardering voor veteranen vanuit de samenleving. Het is daarmee een uiterlijk kenmerk dat staat voor respect van de burgerbevolking voor de inzet van veteranen onder moeilijke omstandigheden en hun loyaliteit aan Nederland. De symboliek van de witte anjer vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog. Op 29 juni 1940 kwamen in diverse plaatsen in Nederland Oranjegezinde Nederlanders bijeen. Het doel van die bijeenkomsten was om openlijk en demonstratief de 29ste verjaardag van prins Bernhard vieren. De vlag uitsteken was streng verboden en vlaggen waren er inderdaad niet te zien. Wel veel bloemen - vooral anjers, vandaar de naam Anjerdag. Die anjer verwees rechtstreeks naar prins Bernhard. Sinds zijn studententijd had de prins de gewoonte om zich met een witte anjer te tooien. De witte anjer als waardering voor veteranen kent daarmee een dubbele achtergrond: primair is het een verwijzing naar Anjerdag, de anjer als een symbool van verzet, loyaliteit en solidariteit, terwijl het voor die veteranen die daar waarde aan hechten eveneens een verwijzing naar ZKH Prins Bernhard is.

Het rood-wit-blauw van de Nederlandse driekleur zal voortaan altijd op Veteranendag in heel het land wapperen. Dit is op 12 juni 2009 besloten in de ministerraad. Het besluit betekent dat voortaan op alle gebouwen van de rijksoverheid en bij gemeenten en provincies wordt gevlagd op de laatste zaterdag in juni. Ook burgers en bedrijven kunnen op Veteranendag de vlag uitsteken. De Nederlandse Veteranendag schaart zich daarmee in het rijtje van dagen waarop uitgebreid gevlagd mag worden, zoals Koninginnedag, Nationale Dodenherdenking en Nationale Bevrijdingsdag

Ook in andere landen wordt aan Veteranendag (zie bijvoorbeeld de doorverwijzing naar de Engelstalige wikipedia) gedaan, soms gekoppeld aan een ceremonie of eedaflegging.

In de Verenigde Staten vindt Veterans Day plaats op 11 november. In Canada en Australië heet het Remembrance Day, en die valt ook op 11 november. In Engeland wordt Remembrance Day gevierd op de zondag die het dichtst bij 11 november valt

 
 
 

 

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.