Waterloodag

Jaarlijks op 18 juni

Waterloodag was in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de vaderlandse feestdag waarop het einde van de Franse bezetting werd herdacht. Op 18 juni 1815 werden de legers van Napoleon definitief verslagen door de geallieerden onder leiding van de Hertog van Wellington. Dit gebeuren werd vanaf 1816 in een aantal landen herdacht. In het jonge koninkrijk van de Nederlanden en België had deze herdenking een nationaal karakter, ook al bestond er geen algemene vrije dag. Gebruikelijk was om vanaf raadhuis en kerktoren de driekleur uit te steken. Verder bepaalden regionale gebruiken de feestelijkheden.

In Leeuwarden werden harddraverijen gehouden,waar het hoogtepunt was de uitreiking van de gouden zweep en het gouden oorijzer. Deze werden beschikbaar gesteld door koning Willem I en zijn opvolgers. 's Avonds was er vuurwerk op het Zaailand. Waterloodag leefde in de noordelijke Nederlanden niet sterk onder het volk. De bevrijding had plaatsgevonden in november 1813 en niet in juni 1815. Toch bleef de dag nog bestaan tot aan de Duitse inval in 1940. Zo vond bijvoorbeeld de plechtige overbrenging van het graf van generaal Chassé naar zijn tombe in Ginneken plaats op Waterloodag 1907. Bekend is ook een van de eerste directe radiouitzendingen naar Nederlands-Indië: op Waterloodag 1927 speelde de beiaardier Jacob Vincent op het carillon van het Paleis op de Dam Valerius en andere vaderlandse liederen.

Buiten de Benelux wordt dit gebeuren in Noorwegen en Engeland gevierd in militaire kringen.

"http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterloodag"
 

 

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.