Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag (10 dagen voor Pinksteren).

Met de Hemelvaart wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus lichamelijk opgevaren is naar God (Zijn Vader) in de hemel. * Ook zijn moeder, Maria is volgens het christelijk geloof ten hemel opgevaren. (Dit wordt herdacht op vijftien augustus.)
Veertig dagen na Zijn opstanding voer Jezus op naar de hemel. Zijn discipelen waren hierbij aanwezig. Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.
"Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handel.1:9-11)
De belofte van de Heilige Geest werd tien dagen later vervuld, met Pinksteren.
Betekenis Volgens het Christelijke geloof voer Jezus op naar de hemel om te zitten aan de rechterzijde van God de Vader, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en mee te regeren. Door Zijn hemelvaart maakte Jezus de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest. Bij de Wederkomst zal Hij terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.