Warme Truiendag

De Warme Truiendag is een initiatief van Vereniging Klimaatverbond Nederland en wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. Voor 2012 is gekozen voor vrijdag 10 februari.

De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dus jij en ik ook!

In 2005 organiseerde de Vlaamse overheid de eerste dikke-truiendag. In 2007 kreeg Nederland naar het voorbeeld van België een Warme Truiendag. Het Klimaatverbond in Nederland riep scholen, gemeenten en provincies op om deel te nemen aan de campagne. Vanaf 2008 zijn in Nederland en België de doelgroepen verbreed: de organisatoren roepen iedereen op school, op het werk en thuis op deel te nemen aan de Warme Truiendag en de dikke-truiendag.

Ga verstandig met energie om! De verwarming één graad lager spaart per graad maar liefst 7% energie en dus ook 7% CO2 uitstoot. Met een trui aan spaar je het klimaat zonder verlies van comfort. Maar liefst 40% van alle energie die in Nederland wordt gebruikt wordt omgezet in warmte. Een enorm besparingspotentieel dat nu de klimaatproblematiek steeds duidelijker wordt, met daadkracht moet worden aangesproken.

Er is heel veel energie te besparen bij het verwarmen van woningen, kantoren en scholen. Daarmee is een hele grote winst te boeken voor het klimaat. In Nederland gaat bijvoorbeeld maar liefst 30% van de energie in huishoudens op aan verwarming en daarop is volgens Milieucentraal nog 25 tot 30% besparing te boeken door middel van vervanging van verwarmingsketels, het installeren van dubbel glas en gevel-, dak- en vloerisolatie.

De campagne mikt op eenvoudige maatregelen, die ook na Warme Truiendag op een structurele wijze aangehouden kunnen worden.

Welke energiebesparingsdoelstelling wilt u hebben behaald tot Warme Truiendag 2012? Spreek nu met uw collega's een doelstelling af

Meer informatie: http://www.warmetruiendag.nl/

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.