Ramadan

 

http://ramadantijd.nl/

 

De ramadan (Arabisch: ramadhan, رمضانi) is een maand van de islamitische maankalender, en wel de negende. Het is de maand van inkeer, waarop tussen fajr, de dageraad ruim vóór zonsopgang, en maghrib bij zonsondergang gevast wordt. Een van de bijzonderste nachten in deze maand is Laylat al-Qadr.
Het vasten Het vasten wordt sawm (saum) of siyam genoemd. Dit houdt in dat moslims op deze tijden niet eten, drinken, roken en dat ze zich onthouden van geslachtsgemeenschap. Daarnaast zijn ook het kwaadspreken en vloeken niet toegestaan. Een mogelijke uitleg van het vasten kan als volgt worden gegeven.
Voor zieken, zwangere vrouwen, vrouwen tijdens de menstruatie, soldaten in oorlogstijd, jonge kinderen, reizigers en alle anderen voor wie het vasten een bedreiging vormt voor de gezondheid of vertragend werkt op herstel van een ziekte, wordt een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet te vasten, hoewel het inhalen ervan voor wie dat mogelijk is wel wordt aangemoedigd.
Zowel 's ochtends vroeg als 's avonds laat na zonsondergang wordt er door sommigen zeer uitgebreid gegeten. Er zijn mensen die hier kritiek op hebben, omdat zij vinden dat de ramadan een periode van vasten, onthouding en bezinning dient te zijn. De ochtendmaaltijd wordt sahoor genoemd, de maaltijd na het vasten iftar.
Moslims begroeten elkaar voor en tijdens de ramadan met ramadhan moebarak, ramadhan karim of ramadhan mabroek, wat gezegende ramadhan betekent. De ramadan keert ieder jaar terug, en het vasten wordt door volwassenen aangehouden. Dit vasten maakt de periode soms vrij ingrijpend voor het leven van alledag.
Tijdens ramadan wordt doorgaans geprobeerd de gehele Koran te lezen. Daarvoor is de Koran in 30 delen voor 30 dagen verdeeld, Djuz' genaamd.
De ramadan eindigt met het `id-oel-fitr, waarop gefeest en uitgebreid gegeten wordt. Niet-moslims tijdens ramadanVan niet-moslims, bijvoorbeeld bezoekers aan islamitische landen, wordt niet verwacht dat ze meevasten. Zeker in toeristische plaatsen kunnen toeristen overdag gewoon eten en drinken in restaurants. Wel wordt van ze verwacht dat ze discreet zijn, men vindt dat erg openbaar uitgebreid eten voor het oog van mensen die vasten niet van respect getuigt. Er zijn wel plaatsen waar overdag eten, drinken en/of roken in het openbaar tijdens de ramadan strafbaar is gesteld.
Niet alle moslims belijden hun geloof of vasten tijdens deze maand. Ook voor hen geldt dat ze niet in het openbaar zullen eten en drinken. Ook in Nederland en België stelt een vastende moslim het op prijs als rekening wordt gehouden met de omstandigheden.
Redenen voor het vasten tijdens ramadan Het vasten ziet men als een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God. Moslims geloven dat hun zondes erdoor verlaagd worden, waardoor de persoonlijke weegschaal in evenwicht komt. Ze zullen proberen het goede gedrag na de maand ramadan door te zetten. Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam en is dus voorgeschreven in de Koran. Het is mogelijk door het vasten zelfdiscipline te ontwikkelenHet vasten laat voelen hoe het is om hongerig te zijn.
Instelling van het vasten tijdens de maand ramadan Na de Slag bij Badr werd aan moslims de plicht gegeven te vasten in de maand ramadan. Het vasten is in de Koran terug te vinden in Soera De Koe 183-185:
O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. Voor een zeker aantal dagen zult gij vasten, maar zij die onder u ziek zijn, of op reis, vast een aantal andere dagen, er is een losprijs voor degenen, die niet kunnen vasten, het voeden van een arme. Maar hij, die vrijwillig goed doet, het zal beter voor hem zijn. Het vasten is goed voor u, indien gij het beseft. De maand ramadan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. God wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Gods grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn. Behalve de Slag bij Badr (17 ramadan 2 AH) zijn ook de inname van Mekka (10 ramadan 8 AH) en de verovering van Andalusië (28 ramadan 92 AH).
Vaststelling van de tijden van ramadan Het begin van de maand ramadan wordt waargenomen door het zien van de maan op de vooravond van de eerste dag van de maand[3]. Hierdoor begint ramadan in verschillende landen vaak op verschillende dagen, omdat de belangrijkste regel voor het begin van de maand ramadan nog altijd gebaseerd is op het visueel waarnemen van de maan. Tegenwoordig wordt meestal universeel uitgegaan van Saoedi-Arabië, vanwege de ligging van Mekka in dit land. Met name de inwoners van de Maghreb houden vast aan de eigen waarneming, die meestal een dag later is. Daardoor beginnen en eindigen de bewoners uit dit gebied een dag later. Mensen van oorsprong afkomstig uit deze gebieden, maar woonachtig in bijv. Europese landen volgen doorgaans de vaststelling vanuit Mekka.
In 2007 leverde de vaststelling van het einde van ramadan een opmerkelijke gebeurtenis op; hoewel de in Nederland woonachtige Marokkanen op 12 oktober het Suikerfeest vierde, zoals vastgesteld in Mekka, vastten de in Frankrijk woonachtige Marokkanen samen met de Marokkanen in Marokko die dag en vierden het feest op 13 oktober.
Verder zijn de aangehouden criteria niet altijd hetzelfde, met moderne middelen kan immers exact de maanstand (cyclus) worden waargenomen. Bij de berekeningsmethode wordt van te voren berekend wat de maanstand zal zijn. Ook dit wordt toegestaan ter bepaling van ramadan.
Bij bewolking of mist kan ook een ander criterium worden gebruikt, namelijk wanneer de maan niet zichtbaar is op dag 29, dan telt men nog 1 dag bij en voltooit men de maand ramadan tot 30 dagen. Dit is het maximum, want er zijn geen 31 dagen in de islamitische (maan)maanden.
De dagindeling bij moslims is dan weer gebaseerd op de zonnestand. De vastendag begint ruim voor zonsopgang met het uitspreken van de intentie (niyya). Daarna wordt het eerste gebed van de dag (al-fajr) verricht. De vastendag eindigt bij zonsondergang. Het vasten wordt verbroken, totdat de volgende dageraad aanbreekt.
Volgens de voorschriften begint het vasten wanneer men 's ochtends een witte draad van een zwarte kan onderscheiden (in het licht van de zon). Deze witte draad slaat volgens sommigen op de schemering (of het eerste licht) dat aan de horizon begint te verschijnen en dus niet letterlijk het onderscheid tussen een witte en zwarte draad. In Nederland en België wordt meestal uitgegaan van 12 graden met betrekking tot de opkomst van de zon, omdat gedurende de zomermaanden de nacht niet donker genoeg wordt.

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.