Doop van Christus (RK)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Doopsel_van_Jezus
Jaarlijks  13 janauri

Het Doopsel van Jezus of de Doop van de Heer is het feest dat in de Rooms-katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk de afsluiting van de kersttijd aangeeft.

Het feest gedenkt de Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Bij deze doop openbaarde (volgens de Bijbel) God dat Jezus Zijn geliefde Zoon was (Matteüs 3:13-17).

De doop van Jezus wordt gevierd op de zondag na Driekoningen (6 januari), behalve in de Verenigde Staten, waar het feest gevierd wordt op de eerste zondag na de eerste zaterdag in januari. In de katholieke kalender van vóór het Tweede Vaticaans Concilie werd de doop van de Jezus gevierd op 13 januari, 8 dagen na Driekoningen.

In de rooms-katholieke Kerk is de eerste dag na de Doop van de Heer de eerste dag van de nieuwe jaarcyclus. In de Anglicaanse Kerk valt de eerste normale dag van het jaar direct na Maria Lichtmis.

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.