Over de Dag van de Democratie

 

Jaalijks op 15 september

 

Op 8 november 2007 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties 15 September tot Internationale Dag van de Democratie uitgeroepen. Dit jaar zal de derde Internationale Dag van de Democratie plaatsvinden.

In Nederland hebben vier organisaties het initiatief genomen Dag van de Democratie te vieren: het Forum voor Democratische Ontwikkeling (FDO), het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD), het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), en de European Partnership for Democracy (EPD).

 

De Dag van de Democratie biedt een mogelijkheid om de staat van de democratie in de wereld te bekijken. Democratie is zowel een proces als een doel, en alleen als het gedragen wordt door de internationale gemeenschap, door nationale overheden, maatschappelijke organisaties, en individuen, kan het ideaal van democratie werkelijkheid worden, en iedereen er overal van genieten (naar Ban Ki Moon, 2009).

Uit de VN-resolutie:
Establishing the International Day of Democracy, the United Nations noted that "while democracies share common features, there is no single model of democracy" and that "democracy does not belong to any country or region". The International Day of Democracy is meant both to celebrate democracy and to serve as a reminder that the need to promote and protect democracy is as urgent now as ever. - UN Resolution A/RES/62/7

2009

In 2009 kwamen de vier organisaties NIMD, FDO, EPD en IPP voor het eerst bij elkaar om na te denken hoe er in Nederland gehoor kon worden gegeven aan de oproep van de Verenigde Naties om de Dag van de Democratie te vieren.

Wat zijn de aspecten die ten grondslag liggen aan democratie? Een van de belangrijkste facetten is het respecteren van de ander met een afwijkende opinie dan de eigen mening. Als er vrijelijk meningen uitgewisseld kunnen worden kan er vertrouwen opgebouwd worden tussen partijen die het soms minder met elkaar eens zijn.

Democratielintjes

Besloten werd dan ook om ons te richten op bruggenbouwers in de samenleving, mensen die het democratisch gedachtegoed uitdragen en stimuleren: helden van de democratie! Op de Internationale Dag van de Democratie 2009 hebben we vier helden geëerd met een Democracy Ribbon.

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.