GO! is het overkoepelende  ondernemersoverleg van de ondernemersorganisaties op Scheveningen Kuststrook.

Het voornaamste doel van GO! is het verzamelen en verstrekken van informatie van en naar de Gemeente Den Haag (en overige overheden) en de kuststrook ondernemers met betrekking op werkzaamheden en projecten die plaatsvinden in de Kuststrook, welke een wijkoverstijgende invloed hebben.

 

Grote nadruk ligt daarbij op de bereikbaarheid van de bedrijven in de kuststrook. Op de site van GO! treft u dan ook de constant bijgewerkte weg(opbreek)werkzaamheden lijst en de verslagen van het Verkeer en Parkeeroverleg.

De GO! aangesloten komen eens per kwartaal bijeen om lopende en komende wijkoverstijgende projecten te bespreken. Waaronder ook projecten die vallen onder het Masterplan Scheveningen Kuststrook 2020.  Iedere bij GO! aangesloten organisatie behartigt zijn of haar eigen belangen. Bij wijkoverstijgende gezamenlijke belangen kan GO! op verzoek van de aangeslotenen optreden als belangenbehartiger c.q. aanspreekpunt voor de aangesloten organisaties.

Kijk voor de aangesloten organisaties bij Contact.

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.