Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

Contactgegevens

Willem Lodewijklaan 4a
2517 JT Den Haag
070 - 350 188
www.zorgvlietdenhaag.nl

Omschrijving

De stichting wijkoverleg Zorgvliet is op 15 juli 1984 opgericht met als doel het woon- en leefklimaat te behouden en waar mogelijk te versterken. De wijk beslaat het gelijknamige landgoed met daaromheen de bebouwing, groen en straten tussen Scheveningseweg, Carnegielaan, het water langs de Groot Hertoginnelaan, Stadhouderslaan, Stadhoudersplantsoen en Johan de Wittlaan.

Het wijkoverleg tracht door overleg, inspraak en publiciteit de kwaliteit van de wijk op peil te houden en onderhoudt daartoe een netwerk van contacten. Zo wordt er jaarlijks met de verantwoordelijke wethouder door de wijk gefietst en zitten bestuursleden in het Gezamenlijk Schevenings Bewonersoverleg (GSBO). Hier is overigens geen sprake van enige vorm van vertegenwoordiging.

Het wijkoverleg steunt financiëel op donaties van de wijkbewoners en doet geen beroep op subsidies. De stichting Wijkoverleg Zorgvliet is financieel afhankelijk van vrijwillige, jaarlijkse bijdragen via giro 187459.

Minstens een keer per jaar geeft het bestuur van Zorgvliet een overzicht van lopende en gedane zaken. Dit gebeurt meestal tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en in de vorm van een kort jaarverslag. Ook verschijnt periodiek een nieuwsbrief. En sinds 11 januari 2007 is er ook een site

Wijkoverleg Zorgvliet Den Haag

 

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.