Renbaankwartier

Scheveningen krijgt een eigen renbaan. In 1846 wordt er de eerste wedstrijd gereden. Deze renbaan wordt overigens al in 1854 weer afgebroken. Later worden hier de huizen van het 'Renbaankwartier' gebouwd.

Kuststrook
Typerend voor de kuststrook is de bewaard gebleven stedenbouwkundige opzet van de oude badplaats tussen de Keizerstraat en Jongeneelstraat en de nog aanwezige bebouwing van rond 1900. Daardoor is hier, in tegenstelling tot de rest van de kuststrook, de sfeer van de oude badplaats nog goed te proeven. Een bijzonder element is ook het architectuurbeeld uit de jaren twintig van de vorige eeuw rond het op het duin gebouwde Paviljoen von Wied. Dit Paviljoen werd in opdracht van koning Willem I opgetrokken voor zijn vrouw koningin Wilhelmina. Op het Seinpostduin, aan de Zeeweg en langs de Gevers Deynootweg staan nog veel familiehotels, villa’s en pensions van rond 1900 in de voor die tijd kenmerkende architectuur in neo-renaissance, art nouveau en eclectische stijl, vaak met de voor de badplaats typische houten varanda’s en open loggia’s.

Renbaankwartier
Deze badplaatsarchitectuur is ook terug te vinden in het Renbaankwartier, vernoemd naar de in 1846 aangelegde renbaan. Het Renbaankwartier werd gebouwd tussen 1895 en 1910. Vooral grote delen van de Dirk Hoogenraadstraat en de Rotterdamsestraat vertonen de voor een badplaats kenmerkende bebouwing. De hoven en straathoven in de wijk zijn zeer bepalend voor de dorpsachtige sfeer van Scheveningen. Scheveningse vissershuisjes. Het college heeft de gemeenteraad  voorgesteld de huisjes en talrijke andere waardevolle elementen uit het verleden te behouden door Scheveningen  Dorp aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Noodzakelijke vernieuwingen zijn toegestaan, mits ze passen binnen het cultuurhistorische karakter van het voormalige vissersdorp.

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.