Rotaryclub Scheveningen

Locatie

Rotary Club Scheveningen heeft zijn wekelijkse bijeenkomsten op maandagen van 18.00 tot 20.00 uur in:

Oscar’s, Gevers Deynootweg 205, Scheveningen (telefoon 070-3522742).

Omschrijving
Rotary is een service-organisatie.
Dat wil zeggen: De leden dienen op allerlei wijzen hun medemensen.
Dit alles zonder onderscheid van ras, geloof of politieke mening.
Rotary is ook een wereldomvattende kameraadschap. "Dienen" betekent hier het bevorderen van een beter internationaal begrip.
Dit Rotary-ideaal is natuurlijk zo oud als de wereld. Rotary tracht deze idealen echter te realiseren met de hem ter beschikking staande (totale) middelen.
Info
http://www.rotaryscheveningen.nl
Rotaryclub Scheveningen

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.