Een wandeling langs de Haringkade

Een wandeling langs de haringkade

Rond de Witte Brug.

De wandeling begint op de Witte Brug en gaat in de richting Scheveningen. Maar het is de moeite waard om, vanaf de Witte Brug, ook even richting Den Haag te kijken en vast te stellen dat het Kanaal ter hoogte van de Riouwstraat een bocht naar rechts vertoont.

Wat is hier aan de hand? Het Kanaal is in de periode 1819 tot 1862 gegraven; te lang om de vaart er in te houden, ook toen al. De toenmalige Burgemeester van Den Haag, Copes van Cattenburg, was de grote promotor; hij droomde van een Kanaal dat Den Haag de status van zeehaven moest brengen zoals dat ook in Amsterdam ging gebeuren door het graven van het Noordhollands Kanaal naar Den Helder. Na een vliegende start kreeg het Haagse project te kampen met tegenwerking en verzet. Aanvankelijk was voorzien dat het kaarsrechte kanaal moest eindigen in een haven op de plaats van het huidige Kurhaus. In 1825 was het graven gevorderd tot de Waalsdorperweg toen de Haagse jurist Iman Pauw zijn verzet tegen de aantasting van zijn vogeltuin op het Hubertusduin met succes zag bekroond. Het kanaal kreeg een 'knik' naar het Seinpostduin. De plannen moesten opnieuw worden bijgesteld toen de Scheveningers zich gingen verzetten tegen een doorsnijding van de duinen. Veertig(!) jaar nadat de graafwerkzaamheden waren begonnen werd het project tenslotte afgerond met de aanleg van en binnenhaven, die nauwelijks honderd jaar later weer werd gedempt.

Van Witte Brug naar Cremerbrug.

We beginnen de wandeling op de Witte Brug  .......

Voor de voledige teksten en routes, kijk hier
http://www.wittebrugpark.nl/varia/wandelingen/haringkade/haringkade.htm

 

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief.

Copyright © 2014. Aveco Licht, Geluid, LED All Rights Reserved.